Billedet på sidehoved
 • Svend Gønge-Skolen
 • Sværdborgvej 7-9, 4750 Lundby
 • 55363838
 • svendskoleadm@vordingborg.dk
 

Sommerfest i Bårse

Sang og dans med børn og forældre

Nyhed billede
Sommerfest i Bårse fredag den 17/6
Hyggelig og afslappet fællesspisning på legepladsen foran Bårse kirke. Vi tog afsked med 3.klasse og fik sendt dem godt afsted til Lundby.
Eleverne optrådte for forældrene, 3.klasse stod for salg af sodavand, chips, slik, kaffe og kage i boden. Både børn og forældre hyggede sig med fælles lege støvlekast, boldspil og andet.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Mette Andersen den 07-12-2015

  Nye køreplaner og omlægninger for skolebusser gældende fra d. 14/12-15.

  Som følge af ændringer af de offentlige busser:
   

   - Buslinje 665 (Vordingborg-Lundby) nedlægges

   - Buslinje 640 (Vordingborg-Næstved) omlægges

  bliver der sat en ekstra skolebusrute ind i vores skoledistrikt, som hedder rute 5X. Ruten kører KUN om morgenen, og om eftermiddagen skal linje 640 benyttes. 
  De nye køreplaner for skolebusserne (rute 5 og 5X) er vedhæftet, og I kan på dette link se ruterne på kort:
  http://vordingborg.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=fd206dcf404341c08574e55dbfa348bc

  Man kan nedenfor se, om man er berettiget til at få skolebuskort betalt af skolen.
   

  Er jeg berettiget til befordring?

  Vordingborg kommune sørger for befordring af folkeskoleelever imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
  1.    
  Afstanden er længere end:
  2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin
  6 km for 4.-6. klassetrin
  7 km for 7.-9. klassetrin
  9 km for 10. klassetrin
  2. 
  Skolevejen er udpeget som trafikfarlig i samarbejde med politiet. En konkret vurdering af en vejs trafikfarlighed træffes ud fra et skøn over de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv. Hvis den nærmeste vej er trafikfarlig, kan der anvises en anden længere vej, som ikke er trafikfarlig. Kommunens afdeling for Trafik, Park og Havne besvarer konkrete spørgsmål.
  3.    
  Skolevejen er særlig besværlig. Der foretages altid en konkret vurdering af de faktiske forhold og barnets behov. 
  Det forventes, at eleven kan gå eller cykle fra bopæl til nærmeste off. busstoppested eller til skolebussens opsamlingssted, når afstanden for 0.-3. klassetrin er op til 1 km og for 4.-10. klassetrin er op til 2 km.  

Besøgstæller

97975