Billedet på sidehoved
 • Svend Gønge-Skolen
 • Sværdborgvej 7-9, 4750 Lundby
 • 55363838
 • svendskoleadm@vordingborg.dk
 

Første skoledag på Svendgøngeskolen i Bårse

Nyhed billede
Første skoledag
 • 24-08-2016
  08:00-12:00
  Fotogalleriet -Bårse · 0E · 1E · 2E · 3E
  1
 • 25-08-2016
  08:00-09:00
  Mød skolelederen · 3A · 3B · 3E · 4A · 4B · 4B · 5X · 5X · 5X · 6A · 6B · 5X · 8A · 8B · 9A · 9B · 9A · 9B · 9A · 9B · 9A · 9B
  1
 • ikon
  Mark Ersgaard Andersen den 17-08-2016
  Kære forældre til elever på 7.-9. årgang


  Torsdag d. 15. september kl. 16.00-18.00

  vil vi meget gerne se jer til

  forældremøde


  Indholdet på dagen er bl.a. præget af, at flere af  de ældste elever i  større eller mindre grad har stiftet bekendtskab med fester. Ud over forbrug af alkohol, er der blandt unge mennesker opstået en ny misbrugstendens - lattergas - som derfor er et fokusområde i.f.t. de unge.

  For at give jer forældre input og bedre mulighed for at agere og forholde jer til jeres børns fritidsliv, vil det overordnede program for dagen være følgende:

  16.00    > fælles oplæg for 7. klasses forældregruppe ved center for rusmidler og       
                 sundhedssektoren

  16.30    > arbejdes der i forældregruppen til 7. årgang videre ud fra opægget.
         Herefter almindeligt forældremøde.

  16.00    > 8.-9. kl er med egne lærere i de respektive klasser 

  17.00   > fælles oplæg for 8.-9. årgangs forældregruppe ved center for rusmidler og       
                 sundhedssektoren
      
  17.30   > i "egen klasse" - forældregruppens videre arbejde ud fra oplægget 

  Indholdet i mødet med forældre og "egen klasses" lærere kommer via klassens kontaktlærer(e).


  Med venlig hilsen

  Lærerne på 7.-9. årgang
 • ikon
  Mette Andersen den 12-08-2016
  Vigtig information til forældre, som har børn, som bruger skolebussen
   
  Nye skolebuskort
   
  Det er besluttet at justere på reglerne for brug af de kommunale skolebusser. Ændringerne indføres fra mandag den 22. august og sker for at sikre, at flest mulige elever kan medtages i skolebusserne. Ændringerne betyder, at alle folkeskoleelever gratis kan bruge skolebusserne, ligesom de kunne sidste skoleår. De ikke-befordringsberettigede elever behøver ikke længere at have et skolebuskort for at benytte skolebusserne.
   
  De befordringsberettigede elever vil inden den 22. august få udleveret et nyt gult skolebuskort, som skal benyttes i tilfælde af, at chaufføren bliver nødt til at sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Elever med gult skolebuskort vil i disse tilfælde få fortrinsret. Alle hvide skolebuskort annulleres fra 22. august.
   
  Kommunens 16 skolebusser i de nye kontrakter med Fladså Turist og Det Nye Trafikselskab har mindre kapacitet end de busser, som blev benyttet sidste skoleår. Det forventes derfor, at nogle af busruterne ikke kan betjene alle de elever, som ønsker at komme med bussen. Der er aftalt nogle regler med busselskaberne for at sikre, at alle elever med gule buskort kan køre med bussen;
   
  • Når bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten
  • Når bussen bliver fyldt så meget, at de forventede elever med gule buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, lukker chaufføren for påstigning af elever, som ikke har gult buskort
  • Når bussen er fyldt mindre end 2,5 km fra skolen, standser chaufføren ikke for ventende elever, da disse elever ikke kan være befordringsberettigede
  • Ingen elever bliver afsat fra bussen før den er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse
   
  Disse regler kræver stor konduite af chaufføren. Der vil være en vis indkøringsperiode før chauffører, elever og forældre har lært, om der kan forventes plads i bussen. Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få plads i bussen. Dette er også de elever, som har kortest til skolen og har lettest ved at cykle eller gå. Det henstilles derfor, at disse elever benytter anden befordring end skolebussen på de ruter, som har flest passagerer.
   
  Kørselskontoret vil løbende optimere busruterne i samarbejde med busselskaberne, når benyttelsen af skolebusserne bliver bedre kendt.

   
 • ikon
  Mette Andersen den 08-08-2016

  OBS!! Endnu engang er der ændringer i nogle af kørerplanerne gældende fra mandag d. 22. august.

  Køreplaner til skolebusser i det nye skoleår

   

  Køreplanerne kan ses på dette link:

  http://www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/skoler/koersel-af-elever/koereplaner/

Besøgstæller

104502